Interim Financieel consulent Gemeente Soest

Nieuw

Vacature

Duur - 6 maanden

Opties verlenging - 2 maal 3 maand(en)

Uren per week - 32-36 uur

DAS opdracht - Ja

Start - Z.s.m.

Opleidingsniveau - HBO

Regio - Utrecht

Einde inschrijfdatum - maandag 15 juli 2024

Vanwege een vacature vervul je tijdelijk de rol van financieel consulent. Als financieel consulent ondersteun je in de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten. Je gaat je bezighouden met werkzaamheden m.b.t. onder meer begrotingswijzigingen, mutaties reserves en voorzieningen, financiële beheersing, (overlopende) activa en passiva, begrotingswijzigingen, de jaarrekening (balans met toelichting) en liquiditeitsprognoses. Je werkt nauw samen met de medewerkers van de financiële administratie en financieel advies. De gemeentelijke administratie is ingericht conform (BBV) wet- en regelgeving

Je bent een van de aanspreekpunten voor de accountant. Je levert gegevens aan voor de interim- en jaarcontrole. Ook draag je bij aan het verder verbeteren van de interne processen en adviseer je het team over de te nemen acties en maatregelen om de kwaliteit te verbeteren, bijv. in de P&C cyclus of financiële administratie.

Naast dat je werkzaamheden uitvoert voor de gemeente, verricht je ook werkzaamheden voor BBS. BBS is de uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Bunschoten, Baarn en Soest en verzorgt de taken op gebied van werk, inkomen en zorgadministratie. Vanuit Soest worden de bedrijfsvoeringstaken voor deze uitvoeringsorganisatie uitgevoerd. Als financieel consulent ondersteun je BBS in de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten. Je bent verantwoordelijk voor een juiste en tijdige uitvoering van diverse (administratieve) activiteiten m.b.t. de (overlopende) activa en passiva, begrotingswijzigingen en de jaarrekening (balans met toelichting). Je werkt hierbij samen met de controller van BBS.

Profiel

Competenties
- resultaat gericht;
- verbinden;
- analytisch;
- samenwerken.

  • Aantoonbaar afgeronde opleiding op minimaal hbo-bachelor niveau in financiële richting;
  • Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar bij gemeente op financieel gebied.
  • Aantoonbare werkervaring met het werken met IFinancien en/of SAP
  • Aantoonbare werkervaring in de afgelopen 5 jaar op financieel gebied bij een gemeenschappelijke regeling in het sociaal domein (werk, inkomen, zorg)
  • Aantoonbare kennis over BBV door middel van een recente opleiding / cursus
  • Uiterlijk per 1 augustus 2024 beschikbaar

De organisatie

Werken voor de gemeente betekent werken voor onze 47.000 inwoners. Als gemeente ondersteunen we de samenleving op allerlei gebieden. Wij werken aan de leefbaarheid van onze gemeente en kijken daarbij naar de lange termijn. Op dit moment werken we o.a. hard aan de energietransitie voor een duurzame, toekomstbestendige gemeente. Ook bereiden we ons voor op de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Verschillende bouwprojecten zijn in ontwikkeling (zoals de transformatie van Soesterberg Noord, woningbouwlocatie Oude Tempel en de Dalwegvisie) en we stimuleren sporten met verschillende projecten.

Dit zijn wij
We vormen samen met 275 professionals onze organisatie. Ons doel is een toekomstbestendige organisatie te zijn en mee te bewegen met wat de samenleving nodig heeft. Dat vraagt om flexibele, lerende professionals en leidinggevenden die hen daarin stimuleren, faciliteren en de ruimte geven. Daarom staan onze medewerkers centraal; zij leveren de resultaten aan onze inwoners, ondernemers en bestuur. Werken aan een toekomstbestendig Soest doen we volgens onze drie kernwaarden: samen (met collega’s, bestuur, samenleving en partners), met vertrouwen in elkaar en daarbij leren we van de dingen die we doen en van onze omgeving.

Als gemeentelijke organisatie werken we voor een diverse samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat onze organisatie net zo divers is.

Publish date

10.07.2024

Contactpersoon

Compeer

Deel deze vacature
Maak jobalert
Vacature details
Match criteria
  • Midden-Nederland
  • 24 - 32 uur
  • 36 - 40 uur
Interesse in deze vacature?
Solliciteer of neem contact op.
Jean-Paul Compeer
Mobiel: +31 6 1524 7753

Contact

Wij helpen u graag als u nog vragen heeft. 
Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact op.

Neem contact op

Indooruitstroom gebruikt cookies om bepaalde voorkeuren te onthouden en vacatures af te stemmen op je interesses.